Språk:

Varmt välkommen till Nordiska Barnavårdskongressen 2015

NBK 2015, 26 - 28 Augusti, Åbo

Barnets bästa i ett nordiskt perspektiv – goda exempel och utmaningar

Ett särdrag i de Nordiska länderna är deras förmåga att jämna ut skillnaderna i välbefinnande.  Med tanke på barns uppväxt och utveckling innebär detta universella grundläggande tjänster för alla.  Tjänsterna gör det också möjligt att erbjuda stöd i olika livssituationer för alla barn och familjer. Den Nordiska modellen har garanterat att barnets bästa förverkligas för barn som från olika utgångspunkter förbereder sig för vuxenlivet.

Enligt Konventionen om barnets rättigheter förverkligas barnets bästa när tillräckligt stöd garanteras för föräldrar och deras fostran.  Särskild uppmärksamhet bör därtill ägnas åt behov hos barn som placeras utanför hemmet samt åt hur man kan stödja rehabilitering av familjer i svåra livssituationer.

Barnets bästa kan inte bedömas om barnet själv inte är involverat i sina egna angelägenheter. Barnets deltagande och delaktighet är avgörande för den fortlöpande verksamheten och för utvecklingen av tjänster för barn och familjer.

Som tema för kongressen ville den nordiska planeringsgruppen enhälligt lyfta konceptet Barnets bästa.

Det är viktigt att dela erfarenheter med kollegor om hur barnets bästa förverkligas i olika tjänster och insatser samt i utvecklingsarbetet.  Minst lika viktigt är att höra om de utmaningar som finns på dessa punkter och hur man har kunnat svara på utmaningarna i olika nordiska länder. Och hur kommer den nordiska välfärdsmodellen att se ut i framtiden.  Stödet till de mest utsatta har varit en del av vår framgång.

Varmt välkomna till en kongress med spännande möten, stimulerande föreläsningar och workshops!

Pentti Arajärvi
Professor
Ordförande för Centralförbund för Barnskydd
Hanna Heinonen
Verkställande direktör
Centralförbund för Barnskydd

 

Centralförbundet för Barnskydd